Ledige stillinger

Kontorpraktikant

Vi søker en til to kontorpraktikanter som brenner for organisasjonsarbeid, frivillig engasjement og internasjonal dialog og mangfold.

If you prefer to read the job advertisement for this position in English, please refer to and apply through the job ad at the Erasmus intern website.

------

• Oppstart: snarest fra 1. september
• Varighet: 3-12 måneder, etter avtale
• Stillingsbrøk: 30-100%
• Søknadsfrist: 22.08.2021
• Arbeidssted: Oslo, eventuelt hjemmekontor etter avtale

Om stillingen

Som kontorpraktikant kan du jobbe hos oss i 30-100% stilling for en periode på 3-12 måneder, etter avtale. Praksisen kan være som en del av et praksisopphold gjennom erasmusprogrammet hvis du er student ved et lærested utenfor Norge, eller som arbeidserfaring fra en frivillig organisasjon.

Sekretariatet til YFU har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, og består av to fulltidsansatte og to deltidsansatte. Vårt kontor ligger sentralt i Oslo, men det er også mulig å jobbe noen dager i uken fra hjemmekontor.


Stillingen er ulønnet.

Arbeidsoppgaver

  • Administrative kontoroppgaver: delta på ukentlige kollegamøter, svare på e-post og telefon, oppdatere databaser og lignende.
  • Programassistent: enkel søknadsbehandling, arrangere intervju av søkere i samarbeid med frivillige, kommunikasjon med elev, foreldre og partnerorganisasjoner, reiselogistikk (visumsøknader og billetter), assistere programkoordinatorene ellers.
  • Forefallende oppgaver: bistå ved større arrangement, flyplassvakt når elever reiser inn og ut av Norge, oppgaver knyttet til markedsføring kan bli aktuelt hvis du har relevant erfaring eller interesse for feltet, annet forefallende.

Arbeidsoppgavene vil variere noe i løpet av året. Noe kveldsarbeid kan bli aktuelt etter avtale.

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer
  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver med god opplæring
  • Arbeidserfaring fra en internasjonal, frivillig organisasjon
  • Fleksibel arbeidstid og sentral arbeidsplass i Oslo
  • Mulighet for hjemmekontor noen dager i uken etter avtale


Kontaktperson for stillingen er Vilma Seikkula (generalsekretær), post@yfu.no.

Søknad

I søknaden skriver du litt om deg selv, bakgrunnen din og hvilke tanker du har om oppgavene og det å være praktikant hos oss. Send søknad og CV til post@yfu.no og merk e-posten med «Kontorpraktikant». 


Er du interessert i praksisplassen, send oss din søknad så snart som mulig (vi behandler søknader fortløpende). Ønsket oppstart så snart som mulig. Vi er fleksible og kan også tilpasse til det som passer for den rette kandidaten.