YFUs historie

Vi vil bidra til en bedre verden

Youth for Understanding Norge ble offisielt grunnlagt i 1967. Vi er en ikke-kommersiell, fortjenestefri ungdomsutvekslingsorganisasjon. Tanken bak YFUs virksomhet er at mennesker som blir kjent med hverandre, lærer å respektere og like hverandre på tross av forskjeller. Vårt formål er forståelse og gjensidig respekt på tvers av ulikheter i språk, kultur, ideologi og religion. Vi tror at å forstå andre og klare å ta andres perspektiv er viktig læring for livet. I ytterste konsekvens tror vi at en slik tilnærming til andre mennesker og verden vil være fredsskapende. 

Målet vårt er å forberede, tilrettelegge og gjennomføre ethvert utvekslingsopphold på best mulig måte. Her kommer selvfølgelig vår lange erfaring våre utvekslingselever og vertsfamilier til gode. Siden etableringen i 1951, har over en halv million mennesker fra hele verden deltatt på ulike YFU-program, enten som elev eller vertsfamilie. Som en ideell  organisasjon har vi ingen eiere som tar utbytte fra organisasjonen. Alt vi tjener går direkte til drift og utvikling av organisasjonen.

I Norge er vi registrert som en ungdomsorganisasjon og tilsluttet LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner), og samarbeider med andre ikke-kommersielle ungdomsorganisasjoner.

YFUs historie

YFU ble grunnlagt i 1951 med det formål å gi verden en ny start etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig. Siden da har vi vokst til å bli et nettverk bestående av mer enn 50 land, som binder verden sammen gjennom kulturell utveksling. Samtidig som våre elever opplever en enorm personlig utvikling, kan de positive inntrykkene de gir på vertsfamilier, venner, skoler, lærere og naboer være med å påvirke hele samfunn. Personlige meninger er de som til slutt vil forandre de allmenne oppfatningene. De allmenne meningene blir representert av våre folkevalgte, som jobber fram en politikk som senere ligger til grunn for alt diplomatisk, internasjonalt arbeid.

FØRST UT VAR 75 TYSKE OG ØSTERRIKSKE UNGDOMMER

Dr. Rachel Andresen fra Michigan i USA ville hjelpe ungdommer med å få reise til nye land for å møte mennesker med andre meninger enn seg selv. De første som reiste var 75 tyske og østerrikske ungdommer, som ble invitert til å bo hos amerikanske vertsfamilier og gå på amerikansk High School i ett år.


Dette var et ledd i arbeidet for en økt internasjonal forståelse etter andre verdenskrig. Dr. Rachel Andresen forstod at det ville kreve en spesiell innsats for å gjenopprette vennskapsbåndet mellom Tyskland og USA, og det var slik ideen om ungdomsutveksling ble til. 

YFU VOKSER

Gjennom årene har YFU utvidet sine program, og startet med utveksling mellom flere land i verden. De første japanske elevene kom til USA i 1985. Samme år startet man også utveksling med Latin-Amerika. Gradvis ble det grunnlagt selvstyrte, nasjonale YFU-organisasjoner for å tilby utveksling til USA og andre land.


I 1990 var YFU den første organisasjonen til å tilby lengre utvekslingsprogram med land i Sentral- og Øst-Europa etter den kalde krigen. YFU legger fortsatt ned mye arbeid i å utvide programmet sitt, blant annet ved å tilby stipend til elever som ellers ikke ville hatt råd til å delta.