Styret

YFU Norges styre

Styreleder:
Oda Ulrikke Sandanger

Styremedlemmer:

Andrea Musum
Ane Sofie Mikkelsen
Ingvild Tapio Kinge
Jorunn Kalsnes Sørdal

Varamedlemmer:

Sverre Skram Vatne

Unni Kvernhusvik Sagberg

E-post:

styret@yfu.no