Styret

YFU Norges styre

Styreleder:
Oda Ulrikke Sandanger

Styremedlemmer:

Andrea Musum
Ane Sofie Mikkelsen
Ingvild Tapio Kinge
Jorunn Kalsnes Sørdal