YFU Norges samarbeid

Målet til YFU er å skape en mer fredelig og bærekraftig verden. Vi mener at vi kan oppnå større forståelse for andre kulturer gjennom internasjonal ungdomsutveksling og andre læringsaktiviteter. Vi samarbeider med andre organisasjoner for å oppnå dette, spesielt gjennom medlemskap i paraplyorganisasjoner.

YFU & Norges Fredsråd

YFU Norge er medlem i Norges Fredsråd. Fredsrådet er en paraplyorganisasjon og et sam­ar­beids­or­gan for norske fredsorganisasjoner og jobber for økt synliggjøring av fredspolitiske standpunkt i den offentlige debattten. 

Gjennom vårt medlemskap i Fredsrådet, åpner det opp nye muligheter for samarbeid og for oss til å bidra til fredsarbeidet i Norge. Våre frivillige kan også få nye erfaringer gjennom verv i Fredsrådet, blant annet som FN-observatør.

Les mer om Norges Fredsråd.

YFU & LNU

YFU Norge er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU er en paraplyorganisasjon og et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

LNU jobber med kompetanseheving, lyser ut midler gjennom støtteordninger og jobber for politisk gjennomslag for saker som kan styrke barne- og ungdomsfrivlligheten. 

Gjennom vårt medlemskap i LNU bidrar vi til å støtte dette arbeidet. YFU er også representert på LNU sin portal for unge talspersoner

Les mer om LNU.

Frivillighet Norge

YFU Norge er medlem av Frivillighet Norge, paraplyorganisasjonen for frivillige organisasjoner i Norge. Frivillighet Norge arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten.

Les mer om Frivillighet Norge.

YFU International Educational Services

YFU Norge er medlem i Youth For Understanding International Educational Services Inc. (YFU IES) som er den internasjonale YFU-organisasjonen. YFU IES vedtar hvilken standard alle YFU-organisasjoner skal arbeide etter og tilrettelegger for samarbeid og samhandling slik at vi kan utveksle elever best mulig.

Les mer om YFU IES.

Vil dere samarbeide med oss?

Vi i YFU Norge jobber gjerne for en fredeligere verden sammen med andre. Ønsker du et samarbeid med oss?

Kontakt oss