YFU Norges samarbeid

Målet til YFU er å skape en mer fredelig og bærekraftig verden. Vi mener at vi kan oppnå større forståelse for andre kulturer gjennom internasjonal ungdomsutveksling og andre læringsaktiviteter. Vi samarbeider med andre organisasjoner for å oppnå dette, spesielt gjennom medlemskap i paraplyorganisasjoner.

YFU & Norges Fredsråd

YFU Norge er medlem i Norges Fredsråd. Fredsrådet er en paraplyorganisasjon og et sam­ar­beids­or­gan for norske fredsorganisasjoner og jobber for økt synliggjøring av fredspolitiske standpunkt i den offentlige debattten. 

Gjennom vårt medlemskap i Fredsrådet, åpner det opp nye muligheter for samarbeid og for oss til å bidra til fredsarbeidet i Norge. Våre frivillige kan også få nye erfaringer gjennom verv i Fredsrådet, blant annet som FN-observatør.

Les mer om Norges Fredsråd.

YFU & LNU

YFU Norge er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). LNU er en paraplyorganisasjon og et samarbeidsorgan for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

LNU jobber med kompetanseheving, lyser ut midler gjennom støtteordninger og jobber for politisk gjennomslag for saker som kan styrke barne- og ungdomsfrivlligheten. 

Gjennom vårt medlemskap i LNU bidrar vi til å støtte dette arbeidet. YFU er også representert på LNU sin portal for unge talspersoner

Les mer om LNU.

Vil dere samarbeide med oss?

Vi i YFU Norge jobber gjerne for en fredeligere verden sammen med andre. Ønsker du et samarbeid med oss?

Kontakt oss