Om YFU Norge

Globale verdensborgere siden 1967

Målet til YFU er å bidra til en positiv global endring. YFU ble grunnlagt i 1951 med det formål å gi verden en ny start etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig. Siden da har vi vokst til å bli et nettverk bestående av mer enn 50 land, som binder verden sammen gjennom kulturell utveksling. Samtidig som våre elever opplever en enorm personlig utvikling, kan de positive inntrykkene de gir på vertsfamilier, venner, skoler, lærere og naboer være med å påvirke hele samfunn. Personlige meninger er de som til slutt vil forandre de allmenne oppfatningene. De allmenne meningene blir representert av våre folkevalgte, som jobber fram en politikk som senere ligger til grunn for alt diplomatisk, internasjonalt arbeid.

"YFU fremmer interkulturell forståelse, gjensidig respekt, og sosialt ansvar gjennom et lærerikt utvekslingsopphold for ungdom, familier og samfunn."

Våre verdier deles av alle YFU-organisasjonene rundt om i verden

Youth for Understanding tilbyr deg ditt livs reise. Utbyttet er en opplevelse som finner fram det aller beste hos folk og åpner opp for livsvarige kontakter. Du kommer til å få kontakter og erfaringer som vil forandre ditt syn på verden. Vi er der for deg hele veien – fra søknad til hjemreise – og hjelper deg dessuten med å holde kontakt med ditt internasjonale nettverk lenge etter at du er ferdig med ditt utvekslingsår, blant annet i form av ulike samlinger.