Landsstyret

YFU Norges landsstyre i 2021/22.

Landsstyret kan kontaktes på landsstyret@yfu.no.


Jorunn Kalsnes Sørdal, styreleder

Ingrid Flatebø Holsen, nestleder

Lyder Møller Ulvan, økonomiansvarlig

Økonomi og politisk påvirkningsarbeid


Hilde Grotnes Arnesen, styremedlem

Strategiarbeid


Sanna Lutsoja, styremedlem

Organisasjonsbygging

Katrin Reil Conradi, varamedlem

Politisk påvirkningsarbeid


Mari Jore, varamedlem

Lokallagskontakt