Landsstyret

YFU Norges landsstyre i 2021/22.

Landsstyret kan kontaktes på landsstyret@yfu.no.


Jorunn Kalsnes Sørdal, styreleder

Ingrid Flatebø Holsen, nestleder

Lyder Møller Ulvan, økonomiansvarlig
Økonomi og politisk påvirkningsarbeid

Sanna Lutsoja, styremedlem
Utadrettet virksomhet, LinkedIn

Hilde Grotnes Arnesen, styremedlem
Strategiarbeid

Katrin Reil Conradi, varamedlem
Politisk påvirkningsarbeid

Mari Jore, varamedlem
Lokallagskontakt